Algemene Verordening Gegevensbescherming

25 mei 2018, de dag dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden, ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Een belangrijk stuk wetgeving op het gebied van databescherming en privacy, wat in EU verband is opgesteld en vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt.

De AVG is niet alleen ontzettend belangrijk, de maatregelen raken ook iedere onderneming en organisatie, klein en groot. Van iedere organisatie en onderneming wordt verwacht dat er maatregelen getroffen zijn ter bescherming van verzamelde (persoons)gegevens. Maar ook dat contracten met samenwerkingspartners in orde zijn, dat er exact geregistreerd wordt welke gegevens worden verzameld en waarvoor en dat eventuele datalekken gedocumenteerd en waar nodig, gemeld worden.

Wilt u hier meer over weten, kunt u hulp gebruiken bij het opzetten van uw plannen om te voldoen aan de AVG, heeft u een projectmanager nodig om de plannen uit te voeren, of is uw organisatie verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG / DPO) aan te stellen?
Neem gerust contact op met Cor Procee (058-7676003 of c.procee@webish.nl), ook een informatiesessie op uw locatie en toegespitst op uw organisatie behoort tot de mogelijkheden.
Informeer naar de verschillende sessiemogelijkheden en tarieven.